Křížová cesta 2019

Připojte se k nám na křížovou cestu na Velký pátek! Stejně jako loni se vydáme na dvouhodinovou procházku po brněnské oboře Holedná se dvanácti zastaveními podle Kristovy cesty na Golgotu. Přečteme si texty, které nám tuto cestu připomínají, a v tichu přírody si připomeneme události posledních hodin Ježíšova života.
Sraz v pátek 19. 4. 2019 v 10:00 u vstupu do obory z ulice Nálepkova, Jundrov: 1url.cz/GtYSb. Vhodné i pro ukázněné děti, nevhodné pro kočárky (půjdeme spíš necestou, než cestou).

Číst budeme úryvky z knihy Michala Valehracha „Žbluňk“. Nenechte se zmást názvem. Žbluňk není povídání pro děti, ale šťavnatá beletrie, která tokem vyprávění překračuje hranice mezi reálným děním a neviditelnými dialogy duchovního světa, ať už na nebesích nebo v temnotách. Ponoříme se do příběhu pašijí, jako bychom se jich sami účastnili. Více v recenzi Hany Pinknerové: http://www.knihy-galerie.cz/zblunk/Upravit

Napsat komentář