Křížová cesta v brněnské oboře

Dvouhodinová procházka po brněnské oboře Holedná se dvanácti zastaveními podle Kristovy cesty na Golgotu. Přečteme si texty, které nám tuto cestu připomínají, a v tichu přírody si připomeneme události posledních hodin Ježíšova života.
Sraz v sobotu 31. 3. 2018 v 10:00 u vstupu do obory z ulice Nálepkova, Jundrov: 1url.cz/GtYSb
Vhodné i pro ukázněné děti, nevhodné pro kočárky (půjdeme spíš necestou, než cestou).

Číst budeme úryvky z knihy Michala Valehracha „Žbluňk“. Nenechte se zmást názvem. Žbluňk není povídání pro děti, ale šťavnatá beletrie, která tokem vyprávění překračuje hranice mezi reálným děním a neviditelnými dialogy duchovního světa, ať už na nebesích nebo v temnotách. Ponoříme se do příběhu pašijí, jako bychom se jich sami účastnili. Více v recenzi Hany Pinknerové: http://www.knihy-galerie.cz/zblunk/

 

Napsat komentář